Psykolog Marie Lück Søfelt

Møntergade 2 3. sal, 1116 København K

 

Lang erfaring fra det kliniske samt arbejds- og organisationspsykologiske felt

Marie Lück Søfelt

Autoriseret psykolog

Specialist & supervisor i arbejds-og organisationspsykologi

Executive coach

 

 

Jeg har lang erfaring både som klinisk psykolog og som konsulent i det arbejds- og organisations- psykologiske felt.

Som klinisk psykolog har jeg bl.a. arbejdet på Rigshospitalet, Kræftens bekæmpelse, Falck Healthcare samt som udkørende krisepsykolog.

Gennem en årrække har jeg været ansat i Nordea, hvor jeg som konsulent bl.a. har arbejdet med lederudvikling og organisatoriske forandringsprocesser ligesom jeg har været leder for Nordiske teams.

 

Målgruppe:

Voksne og grupper

 

Erfaring med/Interesseområde:

Coaching, Stress, Stresshåndtering, Trivsel, Psykisk arbejdsmiljø, Belastningsreaktioner, Krisereaktioner, Angst, Sorg og tab, Psykosomatik,

Metakognitiv terapi

Kommunikation og samarbejde, Konfliktløsning, Ledelsesudvikling, Medarbejderudvikling, Organisationsudvikling, Erhvervspsykologiske test, Supervision

 

Kontakt:

Praksis: Møntergade 2, 3. sal

1116 København K

 

Mobil: +45 25292856

 

kontakt@psykologmariesofelt.dk

www.psykologmariesofelt.dk

 

 

Medlem af Dansk Psykolog Forening